วันพุธที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2555

Waiting for the End (Official HD)
Waiting for the End - Linkin Park MV

[Mike:]
This is not the end, this is not the beginning
Just a voice like a riot rocking every revision
But you listen to the tone and the violent rhythm
Though the words sound steady something's empty within them
We say yeah with fists flying up in the air
Like we're holding onto something that's invisible there
Cause we're living at the mercy of the pain and the fear
Until we dead it, forget it, let it all disappear

[Chester:]
Waiting for the end to come
Wishing I had strength to stand
This is not what I had planned
It's out of my control
Flying at the speed of light
Thoughts were spinning in my head
So many things were left unsaid
It's hard to let you go

I know what it takes to move on
I know how it feels to lie
All I want to do
Is trade this life for something new
Holding on to what I haven't got

Sitting in an empty room
Trying to forget the past
This was never meant to last
I wish it wasn't so

I know what it takes to move on
I know how it feels to lie
All I want to do
Is trade this life for something new
Holding on to what I haven't got

[Mike:]
What was left when that fire was gone
I thought it felt right but that right was wrong
All caught up in the eye of the storm
And trying to figure out what it's like moving on
And I don't even know what kind of things I said
My mouth kept moving and my mind went dead
So I'm picking up the pieces, now where to begin
The hardest part of ending is starting again

[Chester (till end):]
All I want to do
Is trade this life for something new
Holding on to what I haven't got
I'm holding on to what I haven't got
I'm holding on to what I haven't got

[Mike:]
This is not the end, this is not the beginning
Just a voice like a riot rocking every revision
But you listen to the tone and the violent rhythm
Though the words sound steady something's empty within them
We say yeah with fists flying up in the air
Like we're holding onto something that's invisible there
Cause we're living at the mercy of the pain and the fear
Until we dead it, forget it let it all disappear

ฟังเพลง 10,000 Miles - ABnormal


ABnormal - 10,000 Miles
คำร้อง ฟองเบียร์
ทำนอง ปฏิเวธ อุทัยเฉลิม
เรียบเรียง เก่ง ABnormal, โอ่ง ABnormal

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*


           ให้ความคิดถึงนำพาเรามาอยู่ใกล้กัน
ความสัมพันธ์จะไม่มีวันจางหาย
แม้ว่าพรุ่งนี้เรายังไม่เจอ พรุ่งนี้ทางมันยังไกล
ขอเพียงใจเรายังเหมือนเดิม
ให้ความคิดถึงพาใจเราไปอยู่ใกล้กัน
ความสัมพันธ์จะไม่มีวันเปลี่ยนไปไหน
ขอแค่เธอรักกัน ฉันก็ยังมั่นใจ
ขอเพียงเรายังเก็บใจไว้..รอวันได้พบกันให้ความคิดถึงนำพาเรามาอยู่ใกล้กัน
ความสัมพันธ์จะไม่มีวันจางหาย
แม้ว่าพรุ่งนี้เรายังไม่เจอ พรุ่งนี้ทางมันยังไกล
ขอเพียงใจเรายังเหมือนเดิมให้ความคิดถึงพาใจเราไปอยู่ใกล้กัน
ความสัมพันธ์จะไม่มีวันเปลี่ยนไปไหน
ขอแค่เธอรักกัน ฉันก็ยังมั่นใจ
ขอเพียงเรายังเก็บใจไว้..รอวันได้พบกันหมื่นพันแสนล้านไมล์ จะไกลสักเพียงไหน..
ขอเพียงเรายังเก็บใจไว้..จนวันได้พบกัน..ก็จนวันได้พบเธอ


วันเสาร์ที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2553

One Piece Tony Tony Chopper Wallpaper #